Nasze projekty

Laboratorium Super Rodzica
• Wykłady dotyczące opieki i wsparcia dla rodzin z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi
• Warsztaty umiejętności rodzicielskich, opiekuńczych
• Szkoła pierwszej pomocy przedmedycznej
• Punkt informacyjny i konsultacyjny dotyczący dostępnych źródeł pomocy i wsparcia
• Panel wymiany doświadczeń rodziców
• Panel wymiany sprawdzonych adresów
• Grupa wsparcia

Laboratorium Praktyków i Profesjonalistów
• Wykłady specjalistów z zakresu problemów zdrowotnych i rozwojowych wcześniaków, dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi,
• Szkoła pomocy przedmedycznej
• Panel wymiany dobrych praktyk specjalistów
• Panel współpracy na rzecz dzieci i ich rodzin

Laboratorium Badań Naukowych
• Badania nad funkcjonowaniem dzieci z wyzwaniami rozwojowymi,
• Badania i testy dostępnych form terapii, rehabilitacji oraz stymulacji rozwoju
• Badania testowe nad oferowanym na rynku sprzętem rehabilitacyjnym

Laboratorium Edukacji
• Żłobek terapeutyczny dedykowany dzieciom ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi
• Przedszkole terapeutyczne dedykowane dzieciom ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi

 

Laboratorium Pasji

 
Laboratorium Informacji

 
Laboratorium Wydarzeń