Misja i cele fundacji

„Marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości.”
Helder Camara

Misja Fundacji

Jesteśmy organizacją, która za swój cel obrała objęcie opieką rodziny z najmniejszymi i najbardziej potrzebującymi dziećmi. Mamy świadomość, że dzieci po opuszczeniu oddziałów neonatologicznych borykają się z wieloma wyzwaniami rozwojowymi i zdrowotnymi, często potrzebując wielospecjalistycznego wparcia przez całe swoje życie. Wiele z nich ma szansę na zdrowe życie i na prawidłowy rozwój. I o to chcemy dbać i to chcemy jako Fundacja umożliwiać.

Dlatego naszym celem jest stworzenie miejsca przyjaznego całej rodzinie, które obejmie opieką nie tylko dziecko, ale także jego najbliższych. Chcemy zadbać nie tylko o pomoc medyczną i edukacyjną dla dziecka, ale także zapewnić wsparcie dla jego najbliższych.
Uważamy, że rodzina to całość i jako taka w całości zasługuje na pomoc. Wiemy jak ważna jest rehabilitacja, terapia, badania medyczne, wiemy jednak, że to nie wszystko.


Dzieci niepełnosprawne mają swoje marzenia, pasje, chcą rozwijać swoje zainteresowania. Fundacja Laboratorium Marzeń traktuje marzenia jako element terapii dla dziecka, rodziców i całej rodziny. Traktujemy sport, sztukę, taniec i inne pasje jako formę rehabilitacji.

Dlaczego marzenia?

Dlaczego marzenia? Przecież jest tyle potrzeb. No właśnie…

Problem polega na tym, ze marzenia nie są traktowane jak potrzeby. W całym zabieganiu o dostęp do najlepszych specjalistów, terapii, leków, suplementów, nowych metod rehabilitacji często zapominamy o marzeniach. Przestajemy je traktować jako potrzebę. A przecież dzieci nie marzą o kolejnej godzinie rehabilitacji, o kolejnym lekarzu, którego muszą odwiedzić, o badaniach, które trzeba wykonać.

Dzieci niepełnosprawne, tak jak ich rówieśnicy, marzą o pierwszym meczu, by być jak Messi, o tym, że chciałyby zatańczyć jak baletnica, poczuć się jak księżniczka albo piosenkarka na scenie, ukończyć pierwszy w życiu bieg i zdobyć pierwszy medal. Rodzice, którzy mają możliwość podziwiania swojego dziecka nie tylko w codziennej walce o zdobywanie nowych umiejętności, ale także na boisku piłkarskim lub w blasku świateł na scenie przeżywają chwilę wzruszeń, oderwania od codzienności , radości i doświadczenia czegoś wyjątkowego. Błysk dumy w oczach ojca, łzy wzruszenia mamy – bezcenne. Dlatego Fundacja Laboratorium Marzeń traktuje marzenia jako element terapii.

Wiemy, że dziecko, które rozwija swoje pasje, spełnia marzenia nabiera pewności siebie, wiary we własne siły, nadziei, że da radę, że potrafi osiągnąć coś niemożliwego. Są to umiejętności ,które okazują się niezbędne w procesie leczenia i rehabilitacji. Pojawia się motywacja do ćwiczeń, do nabywania nowych umiejętności, bo jest cel. Tym celem jest spełnienie marzenia.

Cele fundacji

Pomagamy dzieciom, tworzymy przestrzeń i projektujemy działania dla wsparcia rozwoju oraz zdrowia dzieci ze szczególnymi potrzebami:

 • wcześniaki,
 • dzieci z przewlekłymi chorobami,
 • dzieci z wadami genetycznymi,
 • dzieci z wyjątkowymi schorzeniami, wadami, chorobami metabolicznymi,
 • dzieci z ADHD, dysleksją, dysgrafią
 • dzieci ze spektrum autyzmu
 • dzieci wymagające szczególnej opieki, troski i wsparcia

Wspieramy rodziców:

 • w momencie opuszczenia szpitala w zakresie opieki i pielęgnacji dziecka;
 • merytorycznie poprzez opiekę specjalistów lub udostępnienie sprawdzonych adresów
 • specjalistów oraz informacji na temat najnowszych form wsparcia i pomocy;
 • budujemy sieć wsparcia profesjonalnego i pozaprofesjonalnego dla rodziców;
 • tworzymy grupę wsparcia dla rodziców;
 • poszukujemy wraz z rodzicami najlepszych terapii, metod leczenia, terapii w fazie badań klinicznych.

Dla społeczeństwa:

 • budujemy świadomość społeczną dotyczącą dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, ich rodzin i potrzeb;
 • walczymy ze stereotypami na temat osób niepełnosprawnych
 • tworzymy ofertę edukacyjną dedykowaną dzieciom ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi
 • upowszechniamy wiedzę na temat opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w środowiskach lokalnych
 • organizujemy wydarzenia kulturalne na rzecz integracji środowiska rodzin dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi oraz na rzecz budowania ich integracji z otoczeniem, umożliwiając osobom niepełnosprawnym „wyjście z cienia”

Dla profesjonalistów:

 • upowszechnianie wiedzy na temat opieki nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami w zawodach opiekuńczych;
 • badania naukowe nad poszerzeniem spektrum pomocy i pracy z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi,
 • wsparcie oddziałów neonatologicznych i noworodkowych w kompleksowym informowaniu rodziców o dostępnych środkach pomocy rodzinie;
 • stworzenie wielkopolskiego centrum neonatologii i rodziny;
 • uświadomienie lekarzy szpitali oraz POZ o dodatkowych przywilejach przysługujących rodzinom dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi;
 • wzorcowy systemowy program opieki nad rodzinami z dziećmi z trudnościami rozwojowymi;
 • doskonalenie sposobów pracy z dziećmi i ich rodzinami.